Локальная доставка в Shopify

Vietējā piegāde Shopify

Vietējās piegādes funkcijas ir pieejamas Shopify.

Ir izdevīgi savienot vietējo piegādi, ja nepieciešams izsekot pasūtījuma gaitai līdz pat autovadītāja piegādei.

Sagatavojot preces veikalā pasūtījumam, tiek atzīmēts statuss "Gatavs piegādei" (Gatavs piegādei).

Shopify izmanto Google, lai sagatavotu labāko piegādes maršrutu.

Šoferis, kurš izmanto Shopify aplikāciju, varēs pabeigt piegādi pa maršrutu un atzīmēt faktu, ka pasūtījums ir nodots pircējam.

Pieejams pasūtījuma piegādes statuss:

  • Neizpildīts);
  • Gatavs piegādei;
  • Piegādāts (nosūtīts piegādei);
  • Neizdevās piegādāt pasūtījumu (piegādes mēģinājums);
  • Piegādāts.

Pēc piegādes pabeigšanas pasūtījuma statuss tiek mainīts uz Izpildīts.

Lai aktivizētu vietējās piegādes funkciju, ir jāiestata noliktavas karodziņš, ka ir pieejama vietējā piegāde, un jānorāda apkalpošanas zona (maksimālais attālums no noliktavas līdz pircējam).

Jums būs arī jāinstalē bezmaksas lietotne Shopify vietējā piegāde.