Доступно родное приложение Mailchimp для интеграции с Shopify

Mailchimp vietējā lietotne ir pieejama Shopify integrācijai

Tagad nav nepieciešams izmantot starpniecības programmas.

Norādījumi MailChimp savienošanai ar Shopify