Настройка Google Analytics для магазина Shopify

Google Analytics iestatīšana Shopify veikalam

Shopify tiešsaistes veikala administratora sadaļā – Preferences ir sadaļa Google Analytics. Galvenokārt izmanto, lai ievadītu Google skripta tekstu ar kodu veikala apmeklējumu statistikas ierakstīšanai.

Bet kāpēc jums ir jāiespējo izvēles rūtiņa “Uzlabotā tirdzniecība”? Šī funkcija ļauj izsekot apmeklētāju uzvedībai veikala vietnē. Tomēr nepietiek tikai ar šīs izvēles rūtiņas iespējošanu Shopify vietnē, tā ir jāiespējo arī Google Analytics vietnē.

Настройка в Shopify функции Enhanced Ecommerce

Pēc noklusējuma tiešsaistes veikala analītikas izsekošanas iestatījums ir atspējots.

Disabled Enhanced ecommerce by Google

Iespējot šo funkciju

Enhanced ecommerce by Google is on

Un pēc tam iespējojiet papildu pārskatus

Включение отчетов Google для интернет-магазина