Pakalpojumi tiek sniegti elektroniski.

Maksājumu vārtejas pieslēgšanas termiņš ir 1 diena.

Citu projektu termiņš ir atkarīgs no pakalpojuma sarežģītības un tiek apspriests atsevišķi ar katru Klientu.